Banner

הדרכה בין-תרבותית

אילון סלייטר מציע מודלים חדשניים להדרכה בין-תרבותית. מודלים אלו מהווים את הדרך האפקטיבית ביותר להקניית מודעות, ידע ומיומנויות בסביבה ארגונית מורכבת.

כל תהליך הדרכה מתחיל בהערכת צרכים מפורטת עם המשתתפים עצמם, המנהלים ואנשי ההדרכה או משאבי האנוש. התוצאה הינה היכרות מוקדמת עם הקבוצה המודרכת וצרכיה, הבנה של הנורמות הרווחות בסקטור העסקי בו פועלים המשתתפים, וגיבוש יעדים לסדנא או לסדרת הסדנאות.

לאחר מכן מתבצעת החלטה, בשיתוף עם מנהלי הקבוצה המודרכת ואנשי משאבי האנוש, מהו הפורמט הנכון ביותר להדרכה, לדוגמא:

  • קו-הנחייה בשיתוף מנחה זר– במודל זה מנחה אילון סלייטר עם מנחים, שהם בני ארץ היעד עימה יעבדו המשתתפים. קו-מנחים אלה נבחרים בקפידה על סמך נסיונם העסקי, היכרותם עם הסקטור בו פועל הלקוח, ויכולתם לתאר היטב מצבים, תחושות ורגשות בהקשר הבין-תרבותי.
  • קו הנחייה בשיתוף מנחה זר עובד הארגון – מודל זה מציב אף הוא מנחה זר לצד המנחה המקצועי, אך משאיר את הידע בתוך הארגון. לשילוב של מנחה זר עובד הארגון בהדרכה ישנן גם השלכות חשובות בתחום הגיבוש והאינטגרציה של בני לאומים שונים בחברה.
  • קו הנחייה בשיתוף מנהל מקצועי בארגון – מודל המאפשר שילוב תכנים תרבותיים בקורסים לניהול פרוייקטים, סדנאות הכנה לקראת תחילת עבודה עם לקוח אסטרטגי זר, פיתוח מנהלים, ועוד.